• Månadslöneanställda som haft en sysselsättningsgrad på minst 25% år 2019 ska erhålla ett helabonnemang.
  • Månadslöneanställda som har en sysselsättningsgrad på 0<25% år 2019 ska erhålla ett delabonnemang.
  • Timanställda med löneart timlönelärare, timlöneassistenter och timlön som under år 2019 arbetat mer än 100 timmar ska erhålla ett delabonnemang.
  • Timanställda med löneart timlönelärare, timlöneassistenter och timlön som under år 2019 arbetat mindre än 100 timmar men utnyttjat SU:s gemensamma nätresurser och därför varit registrerade i SUKAT ska erhålla ett gästabonnemang.
  • Personer som har haft ett externt anställningsförhållande, dvs utanför SU, men utnyttjat SU:s gemensamma nätresurser och därför varit registrerade i SUKAT ska erhålla ett gästabonnemang.
  • Personer som tidigare haft ett anställningsförhållande med Stockholms universitet men har fortsatt utnyttja SU:s gemensamma nätresurser ska erhålla ett gästabonnemang.
  • Vid delat anställningsförhållande debiteras den institution som har huvuddelen av arbetstiden.