Avgifter 2020
Heltidsanställda 9130
Deltidsanställda 2539
Timanställda (arbetat <100 timmar) 116
Gäst 116
Student 116