• Universitetskonto
  • Internetanslutning inklusive trådlöst nät (ett fast datornätuttag per anställd)
  • E-post (ebox)
  • Central lagring och backup ("hemkatalog") 
  • Molnbaserad lagring i tjänsten Box
  • Tillgång till upphandlad hårdvara genom e-handel
  • MS Office, uppgraderingsrätt för Windows, och åtkomstlicenser för serverprogramvaror (exkl. SQL)
  • Antivirus samt aktiv nätövervakning
  • Inventeringsprogramvaran
  • Avvecklingstjänsten
  • ​IT-support via Helpdesk på tjänsterna ovan och beredskap

 

Utöver detta kan IT-avdelningen bistå med hjälp/stöd mot timkostnad. Debiteringsärenden utförs i mån av tid och alltid efter överenskommelse mellan Helpdesk och användare/kund. Timpriset är en schablon som inkluderar personalkostnader, vissa lokalkostnader samt vissa overheadkostnader. Timpriset är för närvarande 750 kr/timme.