• Universitetskonto
  • Internetanslutning inklusive trådlöst nät (ett fast datornätuttag per anställd)
  • ​IT-support via Helpdesk och beredskap
  • E-post (ebox)
  • Central lagring och backup ("hemkatalog") 
  • Molnbaserad lagring i tjänsten Box
  • Tillgång till upphandlad hårdvara genom e-handel (inköpsportalen Wisum)
  • MS Office, uppgraderingsrätt för Windows, och åtkomstlicenser för serverprogramvaror (exkl. SQL)
  • Antivirus samt aktiv nätövervakning
  • Inventeringsprogramvaran
  • Avvecklingstjänsten