IT-access

IT-access

IT-access är bastjänsten för IT för universitetets medarbetare. IT-accessavgiften räknas ut årligen baserat på antal anställda enligt fastslagna beräkningskriterier och avgiften debiteras tertialvis, i april, augusti och december.

Vad ingår i IT-access?

IT-access är bastjänsten för IT för universitetets medarbetare. Här finns en lista på alla tjänster som ingår i universitetets IT-access.

IT-access - beräkningskriterier 2021

Här framgår kriterier för beräkning av IT-accesstjänstens personkomponent med tre prisnivåer.

IT-accessavgift 2021

IT-accessavgiften är oförändrad 2021.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen