Beskrivning av tjänsten

Tjänsten Lagring erbjuder en lösning för dig som har behov att lagra större mängder data. Denna lagringsyta kan anslutas/mappas upp som en extra nätverksenhet på datorn (ett s.k. share) eller kopplas till en befintlig VPS (Virtuell Privat Server - se mer information om denna tjänst här). Man administrerar själv åtkomsten. Åtkomstkontrollen och behörighetsstyrningen styrs genom lokala användare vid Stockholms universitet (Universitetskonto) och grupper.

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet

Tjänsten innefattar

Versionshantering - "Snapshot" varannan timme under kontorstid (lagras på lagringsytan). 
Backup - sker en gång per dygn (nattetid) och lagras geografiskt åtskilt från primärdatat.

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen.

Exempel på support som ingår:

  • Återläsning av data
  • Återställning av data med hjälp av "Snapshot" 

Tilläggstjänster

 I dagsläget finns det inga tillvalstjänster

Beställning och leverans

Beställning av eller förfrågan om tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen

Priser

Priset för denna tjänst är 3 000 kr/Tb/år

Miljöfördelar

Ur energisynpunkt är det betydligt mer effektivt att lagra data centralt än att nyttja många små lokala lagringsytor.

Viktigt att veta om tjänsten

En förutsättning är att användare som ska ha åtkomst till lagringsytan samt eventuella grupper måste finnas i SUKAT. IT-avdelningen skapar grundstrukturen på mappar och behörigheter – resterande görs av utsedd administratör på institutionen/motsvarande.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen.