Beskrivning av tjänsten 

Tjänsten Fast anknytning erbjuder en telefonilösning med anknytning, telefonistfunktion och samtalstrafik till en fast kostnad. Lösningen stödjer fasta (trådbundna) telefoner.

Målgrupp

Institutioner/motsvarande vid Stockholms universitet. En fast anknytning är i första hand till för larmledningar, porttelefoner, faxar, gruppnummer och andra funktioner som kräver en digital/analog uppkoppling. 

Tjänsten innefattar (ett abonnemang/anknytning)

 • Fysisk anslutning i växeln och i väggen
 • Anknytning 08-16 xxxx
 • Samtal inom Sverige
 • Samtal från Sverige till utlandet (gäller normal användning, uppföljning sker och stora avvikelser vidarefaktureras institutionen)
 • Röstbrevlåda, med notifiering via e-post   
 • Hänvisning
 • Min telefon (webbklient för administration av funktioner i växeln)
 • Telekonferenstjänsten (tjänsten finns tillgänglig i Min telefon)
 • Telefonistfunktion
 • Automatisk telefonist (söka och kopplas till medarbetare inom universitetet)

Tilläggstjänster

Behörighet att ringa utomlands med anknytningen (beställs av telekontaktansvarig)

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen.

Exempel på support som ingår:

 • Felsökning av uttag och anknytning.
 • Hjälp med hänvisning etc via telefonistfunktionen

Artiklar i Serviceportalen:

 • Webbtjänsten Min telefon (su.se/mintelefon)
 • Röstbrevlåda
 • Telekonferenstjänsten

Beställning och leverans

Beställning av tjänsten Fast anknytning görs av telekontaktansvarig via Serviceportalen (länkar till beställningsformulär finns längst ner på sidan). Prefekt/motsvarande utser telekontaktansvarig som sedan får behörighet att göra beställningar inom tjänsten telefoni.

Beställning av telefoner och kringutrustning görs via inköpsportalen Wisum.

De telefonmodeller som för närvarande stöds av universitets växel är: Dialog 4220, 4222 och 4223.

Priser

Kostnaden för abonnemang, tilläggstjänster, installation m.m. framgår av prislistan.

Viktigt att veta om tjänsten
 

Uppsägning av avtal i samband med förlust eller skada


Om en telefon inköpt av universitetet, som används för tjänsten, blir stulen eller går sönder på grund av oaktsamhet eller olycka är det institutionen/motsvarande som ansvarar för att telefonen ersätts.

Mer information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten hänvisas till Serviceportalen.