Beskrivning av tjänsten – Mobilabonnemang

Tjänsten Fristående mobil erbjuder ett mobilabonnemang. Tjänsten stödjer telefoner inköpta av universitetet såväl som egna privata mobiler. 

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

  • Mobilabonnemang
  • Röstbrevlåda, notifiering via SMS
  • Mobiltäckning i universitetets lokaler samt på campusområdet

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen. Support ges i dagsläget till Apple iOS 8.0 eller högre samt Android 5.0 eller högre. Vilka versioner som ingår i supporten kan komma att förändras över tid.

Exempel på support som ingår:
Artiklar i Serviceportalen för:

  • Mobilsurf
  • Mobilsvar
  • Trådlös uppkoppling via Wifi/eduroam
  • E-post (synkronisering mot universitetets e-postsystem)

Tilläggstjänster

  • Månadspaket (olika storlekar) för surf (volym i GB per månad) inom Sverige.
  • Extrasurf om potten från månadspaketet tagit slut

  • Delad faktura (privata samtal debiteras medarbetaren).

Beställning och leverans

Beställning av tjänsten Fristående mobil görs av telekontaktansvarig via Serviceportalen (länkar till beställningsformulär finns längst ner på sidan). Prefekt/motsvarande utser telekontaktansvarig som sedan får behörighet att göra beställningar inom tjänsten telefoni.

Mobiltelefoner beställs via inköpsportalen Wisum.

Priser

Kostnad för abonnemang, samtalskostnader, SMS/MMS, tilläggstjänster, se prislistan.

Viktigt att veta om tjänsten


Uppgradering

Användaren ansvarar för att mobiltelefonen (smartphone) löpande uppgraderas.

Säkerhetskopiering

Användaren ansvarar själv för att spara dokument, data och bilder i hemkatalog eller på annan central plats. Universitetet ansvarar inte för information lagrad i mobiltelefoner.

Surf

Löpande surf per Mb är avstängt på tjänsten och kan inte nyttjas.

Uppsägning av avtal i samband med förlust eller skada

Om en mobil inköpt av universitetet blir stulen eller går sönder på grund av oaktsamhet eller olycka är det institutionen/motsvarande som ansvarar för att telefonen ersätts. 

Mer information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten hänvisas till Serviceportalen.