Abonnemangsavgifter

MEX (mobil anknytning) samtal, SMS & MMS ingår 
(uppföljning sker på samtalstrafiken)

660 kr/kvartal
Fristående mobil, samtal, SMS & MMS tillkommer 300 kr/kvartal
Virtuellt abonnemang (ej aktiverat) 500 kr/kvartal
Fast trådbundet abonnemang 700 kr/kvartal
Delad faktura 30 kr/kvartal
Tvillingkort (multikort) 30 kr/kvartal

 

Surfpaket till mobilen inom Sverige

1 GB 19 kr/månad
5 GB 54 kr/månad
10 GB 79 kr/månad
20 GB 109 kr/månad

 

Mobilt bredband

5 GB 69 kr/månad
10 GB 99 kr/månad
40 GB 259 kr/månad

 

Tjänster - engångstransaktioner

Startavgift MEX-abonnemang (mobil anknytning) 500 kr
Startavgift fristående mobil 300 kr
Startavgift abonnemang för fast telefon 1500 kr
Startavgift mobilt bredband 300 kr
Flytt av anknytning till ett aktivt uttag 300 kr
Flytt av anknytning till ett ej aktivt uttag 1500 kr
Byte mellan telefonilösningar (t. ex. fast till MEX) 300 kr
Byte av SIM-kortstyp 0 kr
In- och utportering av mobilnummer (till/från annan operatör) 300 kr
Inkoppling sidouttag (endast analogt) 281 kr
Kategoriändring  112 kr
Kunddataändring 100 kr
Kortnummer 112 kr
Nummerändring 562 kr
Omkoppling byte av apparatmodell 562 kr
Programmering 200 kr
Behörighetskod 225 kr
Uppkoppling av hyrd ledning 506 kr
Licensavgift (byte från fast digital ankn till MEX och vice versa) 1400 kr
Infotjänst (IVR) Offert
Gruppnummer Offert