Abonnemangsavgifter

MEX (mobil anknytning) samtal, SMS & MMS ingår 
(uppföljning sker på samtalstrafiken)

660 kr/kvartal
Fristående mobil, samtal, SMS & MMS tillkommer 300 kr/kvartal
Virtuellt abonnemang (ej aktiverat) 500 kr/kvartal
Fast trådbundet abonnemang 700 kr/kvartal
Tvillingkort (multikort) 147 kr/kvartal

 

Samtalspriser fristående mobil

  Öppningsavgift Minutavgift
Till fasta nummer inkl 077-nr 0,00 kr 0,43 kr
Till mobilabonnemang, samtliga operatörer 0,00 kr 0,43 kr
Till mobilsvar 0,00 kr 0,43 kr

 

SMS och MMS-priser fristående mobil

  Avgift per meddelande
SMS till svenska mobilnummer 0,17 kr
MMS till svenska mobilnummer 0,47 kr
SMS till utländska mobilnummer 0,49 kr
MMS till utländska mobilnummer 1,49 kr
SMS/MMS skickade från utlandet se samtalspriser utomlands

 

Surfpaket till mobilen (gäller MEX & fristående mobil)

2 GB 12 kr/månad
10 GB 49 kr/månad
30 GB 99 kr/månad
50 GB 149 kr/månad

 

Extra surfpaket till mobilen inom Sverige, EU/EES (används när ordinarie surfpaket tagit slut)

0,5 GB 49 kr
1 GB 79 kr
2 GB 89 kr
3 GB 159 kr
5 GB 239 kr

10 GB

319 kr

 

Mobilt bredband - surfvolym & priser

10 GB 49 kr/månad
50 GB 169 kr/månad
100 GB 399 kr/månad

 

Övriga tjänster - engångstransaktioner

Startavgift MEX-abonnemang (mobil anknytning) 500 kr
Startavgift fristående mobil 300 kr
Startavgift abonnemang för fast telefon 1500 kr
Startavgift mobilt bredband 300 kr
Nybeställning av surfpaket och/eller ändring av surfpaket 100 kr
Flytt av anknytning till ett aktivt uttag 300 kr
Flytt av anknytning till ett ej aktivt uttag 1500 kr
Byte mellan telefonilösningar (t. ex. fast till MEX) 300 kr
Byte av SIM-kortstyp 0 kr
In- och utportering av mobilnummer (till/från annan operatör) 300 kr
Inkoppling sidouttag (endast analogt) 281 kr
Kategoriändring  112 kr
Kunddataändring 100 kr
Kortnummer 112 kr
Nummerändring 562 kr
Omkoppling byte av apparatmodell 562 kr
Programmering 200 kr
Behörighetskod 225 kr
Uppkoppling av hyrd ledning 506 kr
Licensavgift (byte från fast digital ankn till MEX och vice versa) 1400 kr
Infotjänst (IVR) Offert
Gruppnummer Offert