Tentamenstjänsten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. IT-tjänster
  7. Tentamenstjänsten

Inspera - plattform för digital examination

Inspera är Stockholms universitets plattform för digital examination. Inspera ersätter den tidigare tentamenstjänsten Exia som håller på och fasas ut.

Inspera - plattform för digital examination

 

Tentamenstjänsten (Exia)

Tentamenstjänsten (Exia) tillhandahåller digital tentamen via ett webbaserat gränssnitt och stödjer flera olika typer av tentamina; bl. a. essäfrågor, flervalsfrågor och kamratbedömning. Exia är under avveckling och ersätts av Inspera.

Kontakt

IT-avdelningen

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Kunskapsartiklar & guider
  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan