Hur gör jag beställningar, ändringar och avslut?

För att beställa nya universitetskonton och ändringar av befintliga uppgifter används formulär i Serviceportalen

Beställningar, ändringar och avslut görs av den SUKAT-ansvarige på institutionen/motsv, och det är också endast denne som har behörighet till formulären. Prefekt/motsv kan ge behörighet till flera personer att göra SUKAT-beställningar och ändringar.

Leveranstider

Normalt tar det högst tre arbetsdagar att få ett nytt universitetskonto och fem arbetsdagar för övriga förändringar i SUKAT, förutsatt att beställningen är fullständig. Undantag gäller vid terminsstart då arbetsbelastningen är mycket hög. Skicka därför in ev nybeställningar av universitetskonton i samband med terminsstart i extra god tid.

Har du frågor om SUKAT är du välkommen att kontakta Helpdesk.