Vem kan beställa universitetskonton?

SUKAT-ansvarig gör nyanmälan, ändring och avslut av universitetskonto. 

Gör såhär (kräver att du är inloggad med ditt universitetskonto):

Nyanmälan (nytt universitetskonto): Detta formulär används när en nyanställd behöver ett universitetskonto. SUKAT-ansvarig gör beställningen och meddelar användaren. Handläggningstid 3 arbetsdagar.

Ändring i SUKAT: Detta formulär används för att ändra användaruppgifter i SUKAT. SUKAT-ansvarig gör beställningen och meddelar användaren. Handläggningstid 5 arbetsdagar.

Avslut av universitetskonto i SUKAT: Detta formulär används när en medarbetare slutat sin anställning.  SUKAT-ansvarig gör beställningen och meddelar användaren. Handläggningstid 5 arbetsdagar.


OBS! Vid avslut avslutas samtliga systemrättigheter, inklusive e-post. Meddela användaren vars konto som ska avslutas att överföra material, e-postmeddelanden etc.

Du får ett mejl om att ditt ärende är inskickat och att vi handlägger det inom de nedan givna tidsramarna.

Undantag gäller vid terminsstart då belastningen är mycket hög.

Om du inte är SUKAT-ansvarig och  vill ändra någon uppgift (namn, adress eller liknande) som rör dig, var vänlig och vänd dig till den SUKAT-ansvarige på din institution/motsvarande.

Det är prefekt/motsvarande som beslutar vem som ska vara SUKAT-ansvarig. Det går utmärkt att ha flera personer med denna behörighet.

Logga in i Kontohantering