Beskrivning av tjänsten

Printomat är en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv utskriftstjänst. Tjänsten gör det möjligt att skriva ut, skanna och kopiera i färg eller svartvitt på valfri kompatibel skrivare i nätverket. Användare kan dela på gemensamma resurser och uppnå besparingar inom administration och miljö. Tjänsten har inga fasta kostnader eller bindningstider.

Målgrupp

Medarbetare och studenter vid Stockholms universitet.
 

Tjänsten innefattar
 

 • Hårdvara för utskrifter, skanning och kopiering i samma enhet
 • Papper och övrigt förbrukningsmaterial
 • Leveranser och flyttar
 • Utbildning

Säkerhet:

 • Personliga utskrifter, inloggning sker med universitetskortet
 • Skrivare bakom brandväggar på säkra nät
 • Krypterad datatrafik mellan server och enhet
 • Utskriftssystemets servrar är placerade i universitetets datacenter med redundant ström, kyla och skalskydd
 • System övervakas med larm, beredskap även utanför kontorstid

Support på tjänsten

Support ges av Helpdesk via Serviceportalen.

Exempel på support som ingår:

 • Beställningar
  • Papper och tillbehör
  • Nybeställning eller flytt av enhet
  • Utbildning
 • Hantering av incidenter
 • Frågor om tjänsten
 • Artiklar i Serviceportalen:
  • Guider
  • Instruktioner

Tilläggstjänster

Faxfunktion

Vid behov kan Printomat utrustas med en faxmodul som kan beställas i samband med beställning av skrivaren till institutionen. Faxen måste kopplas till ett analogt uttag, vilket gör att institutionen/motsvarande först måste beställa ett teleabonnemang för faxen.

Beställning och leverans

Beställning av tjänsten Printomat görs av behörig beställare via Serviceportalen
Prefekt/motsvarande utser personer som sedan får behörighet att göra beställningar inom tjänsten Printomat.

Nya skrivare levereras inom 4 veckor efter godkänt förslag på modeller.
Underlaget tas fram av IT-avdelningen tillsammans med institutionens kontaktperson.
Minimikravet på datorer för att de ska kunna skriva ut på Printomat (Konica Minolta) är Windows 7 eller Mac OS X 10.9. samt för Linux Ubuntu 16.04.1 LTS


Beställningsformulär

Beställning av papper och klammer sker via beställningsformulär i Serviceportalen. Observera att formuläret är behörighetsstyrt och bara syns om du är Printomatansvarig på din institution/motsvarande.

Priser

Tillgång till tjänsten Printomat är kostnadsfri. Finansiering sker genom en automatisk debitering per utskriven sida. Pris per utskriven sida hittar du här

Miljöfördelar

Institutionerna kan få hjälp med att beräkna sin pappersförbrukning och se om miljömålen uppfylls och därefter aktivt ges en möjlighet att påverka utskriftskostnader och pappersförbrukning. Flera institutioner/notsvarande kan dela på samma skrivare, vilket ger en positiv påverkan på miljön eftersom det inte behövs lika många skrivare. Det går också alltid att radera en utskrift som skickats till skrivaren, vilket bidrar till att minska onödiga pappersutskrifter.

 • Pappersbesparande genom automatisk och manuell radering av oönskade utskriftsjobb
 • Dubbelsidig A4 svartvit som standard
 • Alla skrivare uppfyller miljökrav för elförbrukning enligt senaste EnergyStar
 • Institutioner kan dela på gemensamma skrivare, kostnaden hamnar rätt ändå
 • Inga lokala printservrar behövs
 • Alla enheter har färg, skanner och kopiator i samma enhet

Viktigt att veta om tjänsten

Pappersstopp och skötsel
Institutionen sköter daglig skötsel såsom påfyllning av papper, byte av toner, häftklammers och avhjälpning av enklare stopp. 

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen.

Tjänsten innebär, förutom säkerhetsfördelar även administrativa och ekonomiska fördelar:

 • Inga fasta kostnader - inga fakturor
 • Inga bindningstider
 • Automatiska leveranser av toner direkt till slutanvändaren
 • Automatiska drivrutiner och inställningar på datorn (för Arbetsplatstjänsten)
 • Fungerar för PC, Mac och Linux.
 • Inga lokala anpassningar behöver göras på skrivarna
 • Ingen kontanthantering - studenter köper utskrifter via webben
 • Möjlighet till kostnadsfördelning
 • Rapporter från QlikSense