I juni avslutades upphandlingen och itslearning utsågs som leverantör av system för SU:s nya lärplattform. Vid utvärdering av anbuden har stor vikt lagts vid resultatet av de användartester som genomförts med hjälp av lärare och studenter, samt av uppfyllnad av de krav verksamheten ställt på den nya lösningen. Nu går vi in i en ny period med andra frågor att hantera i projektet. Under en intensiv höst drivs arbetet med att sätta upp systemet efter förankring av verksamhetsorienterade frågor i den referensgrupp som utses enligt rektorsbeslut. Detta omfattar också planering för införandet i verksamheten. Mer information om detta kommer under den tidiga hösten.