Athena ger lärare helt nya möjligheter att planera, genomföra och följa upp sina kurser, t.ex är det lätt att skapa en tydligare kursstruktur samt arbeta med lärandemål och matrisbedömning. Det finns inbyggda verktyg för text, ljud och video för effektiv interaktion och kommunikation mellan studenter samt mellan lärare och studenter. Studenterna kan samarbeta i gemensamma dokument och plattformen finns även som app, vilket ger större möjligheter till flexibelt arbete.

Under VT 2018 inleds pilottester där ett mindre antal lärare använder Athena som stöd i undervisningen i olika typer av kurser.  Pilotkurser planeras bland annat inom MND, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och HSD, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, men även inom Zoologiska institutionen och Institutionen för mediastudier.

IPD, Institutionen för pedagogik och didaktik med Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, deltar också i piloten och kommer ta fram exempel på olika pedagogiska sätt att arbeta för att kunna stödja och inspirera lärare att använda Athenas fulla potential.

Den erfarenhet som samlas under testperioden ligger sedan till grund för hur det fortsatta införandet ska gå till. Processen för en institution som går in i Athena kommer att förberedas i god tid med utbildning i olika steg för alla som ska använda systemet, liksom för processen att överföra kursmaterial från Mondo.

Planeringen fokuserar på att de institutioner som idag använder Mondo ska få hjälp och stöd att flytta över till Athena så att Mondo sedan kan avvecklas. Även institutioner och lärare som idag använder andra system än Mondo kommer att kunna använda Athena så småningom.

Följ arbetet med piloterna under vårterminen i Universitetsnytt och på www.su.se/nylarplattform