Nyheter

Nu startar de första kurserna i nya lärplattformen Athena

Universitetets nya lärplattform Athena är nu på plats och planeringen påbörjas för en gradvis övergång från Mondo. I januari startar ett antal pilotkurser för att förbereda den stora övergången på bästa sätt. Med moderna verktyg för effektiv interaktion och kommunikation samt stöd för olika pedagogiska metoder ska Athena öppna för många nya sätt att undervisa.

Ny lärplattform = Athena!

Tävlingen för att namnge universitetets nya lärplattform är avgjord. Det var stort intresse för namntävlingen, 106 bidrag kom in, och nu är beslutet fattat.

Projektet Ny lärplattform i nya lokaler

Lärplattformsprojektet som nu är inne i införandefasen ”flyttar ihop” i Skära Villan, och får ökade möjligheter till samarbete.

Nu får universitetet ny lärplattform

Upphandlingen av ny lärplattform är nu avslutad och projektet har gått in i en uppbyggnads- och planeringsfas.

itslearning blir SU:s nya lärplattform

Upphandlingen är avslutad och itslearning har utsetts som leverantör av universitetets nya lärplattform i första hand som ersättning för Mondo.

Lärare och studenter testar ny lärplattform

Just nu genomförs användbarhetstester av olika lärplattformar som en del av upphandlingen. Testerna utförs med lärare och studenter och är en viktig del i utvärderingen av de anbud som kommit in.

Vad är en lärplattform?

Lärplattform, LMS (Learning Management System) är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och studenter. En lärplattform kan beskrivas som ett virtuellt klassrum där studenter och lärare för en specifik kurs kan kommunicera med varandra och utbyta information och dokument knutna till undervisningen. Lärplattformen hanterar kursuppföljning och kursadministration, exempelvis resultatlistor, automaträttade prov, digitalt kursinnehåll i exempelvis text- och videoformat och inlämningskorgar för redovisningsuppgifter.

KONTAKT

Har du frågor om projektet Ny lärplattform kan du kontakta projektledaren Jan Ling via e-post.