April 2018 Utbildning inleds för institutioner som går över till Athena HT2018 
Mars 2018 Flera pilotkurser startar
Januari 2018  Piloten inleds med de första kurserna
December 2017  Utbildning för lärare som ska köra pilotkurser