Nedan följer en kort sammanställning över vilken information du hittar här på Programvarusidan. Har du kommentarer på innehållet på Programvarusidan eller önskemål om saknad information klicka här för att skicka epost.

För licensansvariga

Informationen här är riktad till dig som är licensansvarig.

Programvaror (arbetsdator)

Här finns information om de vanligast förekommande programvarorna som du har tillgång till som medarbetare på SU.

Programvaror (privatdator)

I vissa fall erbjuder även leverantören möjlighet till hemanvändning. Här kan du läsa mer om vilka programvaror detta gäller samt vilka krav och villkor som är förenat med detta. För ansökan om hemanvändningslicenser, se menyvalet Formulär.

Formulär

Om du vill ansöka om programvaror för hemanvändning; programvaror för installation på en andra dator; eller om du som både anställd och student vill ansöka om studentprogramvaror, finner du här information om vilka programvaror som detta avser samt de formulär som ska användas vid ansökan.