ArcGIS Online ingår i Stockholms universitets sitelicens för ArcGIS. Med ArcGIS Online kan du skapa interaktiva kartor och appar och dela dem med resten av organisationen.

Eftersom ArcGIS Online är en molntjänst krävs att prefekt/motsvarande säkerställer att en s.k. laglighetskontroll samt en risk- och sårbarhetsanalys är genomförd innan IT-avdelningen kan ge institutionens användare tillgång till programmet.

Att en sådan laglighetskontroll samt risk- och sårbarhetsanalys är genomförd intygas genom att ett beslut om detta (se nedan) undertecknas av prefekt/motsvarande och bifogas vid beställningen som görs via Serviceportalen (välj beställning/licens). Fyll i formuläret med användarens e-postadress och ange ”ArcGIS Online” vid ”Program”. Om användaren redan är registrerad användare av ArcGIS Desktop utgår ingen extra debitering av ArcGIS Online.

Vid eventuella frågor kring laglighetskontroll och/eller risk- och sårbarhetsanalys, kontakta universitetets informationssäkerhetssamordnare Benita Falenius, tel: 08-16 4191.