För att förenkla hanteringen av ArcGIS och Provisioning files övergår vi nu från Single Use till Concurrent Use. Kontakta din institutions licensansvarige/DSA för instruktioner kring hur du byter från Single till Concurrent samt hur du använder dig av av borrowing. Från och med den 20 april kommer inga nya Provisioning-filer för Single use att distribueras ut.