Projektet Kartläggning – Licenshantering är nu i sin slutfas och vi vill därför bjuda in till en presentation av slutrapporten.


Bakgrund

I samband med att Stockholms universitet fick betyget BB i EA-värderingen för 2013 initierades ett arbete internt för att komma tillrätta med de identifierade bristerna. Ett av områdena där brister identifierades i var hur myndigheten hanterar s.k. avtalslicenser för datorprogram (M24).

För att komma tillrätta med detta gav förvaltningschefen IT-avdelningen uppdraget att genomföra en kartläggning av befintliga föreskrifter, rutiner och procedurer för att kunna svara ja på fråga M24 i EA-värderingen för 2015. Även om omfattningen på uppdraget är fokuserat på fråga M24 i EA-värderingen omfattas frågorna också:

  • Upphandling (M21),
  • Hantering av risker om skada eller förlust (M22) och
  • Hantering av risker i verksamheten (M23) i de avsnitt där de är tillämpliga på programvarulicenser.


Resultatet av kartläggningen kommer att avrapporteras tisdagen den 2 juni klockan 09:15 - 11:45 i DeGeer-salen, Geovetenskapens hus. 

Agenda

  • Genomgång av resultatet
  • Kartläggning av föreskrifter, rutiner och procedurer
  • Risker kopplat till brister i ovan
  • Resultatet av avstämningen av Microsoftprogramvara
  • Nästa steg

 

Det kommer att serveras kaffe/te och bulle från kl. 09:00.


Om du är intresserad av att delta på denna slutpresentation var vänlig anmäl dig till Anna Danielsson, senast den 25 maj.
 

Föranmälan för informationsmötet är stängd men alla intresserade är välkomna att delta i mån av plats!