För att medarbetare vid universitetet ska få tillgång till programvaror för studenter krävs att medarbetaren också är registrerad som aktiv student.

För att ha rätt att ladda ner, aktivera och använda dessa programvaror, krävs att personen både är inskriven som student och är anställd vid Stockholms universitet.

För att du som uppfyller dessa kriterier ska få tillgång till dessa studentapplikationer, måste du intyga att du uppfyller kraven genom att sända in den ifyllda blanketten Förbindelse vid dubbel affiliering till:

IT-avdelningen
Att: Carina Olsson

När IT-avdelningens tagit emot och godkänt din signerade förbindelse får du möjlighet att ladda ner studentprogramvaran.