Att veta vilka datorer som finns inom en institution/motsvarande kan många gånger vara en svår uppgift. Att veta vilka programvaror som finns installerade på dessa datorer och hur de nyttjas är ännu svårare. Att föra ett register, över alla datorer, manuellt via t. ex. Excel är nu ett minne blott då du nu ges möjligheten att få all information direkt via ett webbgränssnitt. Genom Inventeringstjänsten skapas förutsättningar för dig att arbeta aktivt med att optimera användningen av de programvaror ni använder. Genom att analysera användningsgrad ges även möjligheter för dig att omfördela licenser och på så sätt även reducera riskerna för onödiga licensinköp.

Tjänsten inleds med en utbildning och du kommer över tid även få råd och stöd i frågor gällande inventeringsdata som tjänsten levererar. Under vecka 8 sker det första lanseringstillfället som är riktat till de institutioner/motsvarande som använder Arbetsplatstjänsten. Det andra lanseringstillfället, för institutioner/motsvarande utan Arbetsplatstjänsten, planeras att äga rum i april.

I samband med det första lanseringstillfället kommer även ett lanseringsevent att äga rum, dit alla är hjärtligt välkomna att höra mer om Inventeringstjänsten och ställa frågor. Mer information om dag och tidpunkt för detta event kommer inom de närmsta veckorna.