För något år sedan introducerade Adobe en ny licensmodell som innebär att de traditionella ”köplicenserna” har ersatts med prenumeration årsvis. Alla Adobe programvaror omfattas dock inte av prenumeration, utan de traditionella ”köplicenserna” finns i viss utsträckning kvar. De programvaror som Adobe fortfarande erbjuder som köplicenser (s.k. perpetual-licenser) är bl. a. Acrobat Pro DC, Photoshop Elements, och Premiere Elements.

IT-avdelningen har tagit fram en rutin för hur den nya licensmodellen (Adobe VIP) ska hanteras till dess att vi hittar en mer beständig lösning samt hur installation hanteras för både Arbetsplatstjänsten och de som inte har Arbetsplatstjänsten.

Beställningsflöden för nybeställning samt av- och ominstallation gällande Adobe VIP finns även visualiserat grafiskt i Visio, se länk nedan (obs endast för licensansvariga).