Adobe lanserade Acrobat XI Pro i oktober 2012, och nu fem år senare upphör leverantören att ge support och skicka uppdateringar för denna version. Efter den 15 oktober är det endast Acrobat DC 2015, och den nyligen lanserade Acrobat Pro 2017 som supporteras.

Det kan därför vara bra att redan nu se över befintliga Acrobat XI Pro-installationer och ersätta dessa med senaste versionen. Beställning av nya Acrobatlicenser sker via Uppsala programvaruserver av institutionens/motsvarandes licensansvarige. Att använda programvara som inte supporteras av leverantör kan på sikt påverka IT-säkerheten negativt.