Nedan blanketter används för dig som ny licensansvarig för att ansöka om konto för åtkomst till Uppsalaservern samt interna system inom SU för bl. a. nedladdning av programvaror och licensnyckar.

Används till Avser Blankett
Byte av licensansvarig Åtkomst till interna system för licensansvariga Byte av licensansvarig (120 Kb)
Ny licensansvarig Konto för åtkomst till Uppsalaservern Förbindelse (151 Kb)
Ny licensansvarig
Konto för åtkomst till Uppsalaservern (avseende Microsoft Select)
Förbindelse_Selectavtalet (123 Kb)

 

Skicka de ifyllda blanketterna till: IT-avdelningen, Södra huset, Hus D

När du ansöker om konto till Uppsalaservern sker leverans av användarnamn och lösenord inom ca 2-3 veckor. Leveransen sker via vanlig post och skickas direkt från Uppsala universitet.

Kostnaden för konto till Uppsalaservern är 1000 kr per år och konto.