Till vänster finns idag tre undermenyer:

Blankett ny licensansvarig

Här finner du den blankett som ska fyllas i när behov av ny licensansvarig uppstår. Blanketten avser ansökan för åtkomst till interna system.

Debitering

Här finner du information om debitering av de hyrlicenser som IT-avdelningen erbjuder.

Kalender

Här finns aktuella/framtida evenemang och årsdagar publicerade.

Har du önskemål om vilken information som ska finnas på denna sida, klicka här för att skicka epost.