Till vänster finns idag tre undermenyer:

Blanketter

Här finner du de blanketter som ska fyllas i när byte av licensansvarig sker. Blanketterna avser ansökan om konto till Uppsalaservern samt för åtkomst till interna system.

Debitering

Här finner du information om debitering av de hyrlicenser som IT-avdelningen erbjuder.

Kalender

Här finns aktuella/framtida evenemang och årsdagar publicerade.

Har du önskemål om vilken information som ska finnas på denna sida, klicka här för att skicka epost.