De gamla enhetslicenserna upphörde att gälla den 22 december, men kommer att fungera under en kort tid framöver. Observera att det därför är av stor vikt att en avinstallation sker av de gamla licenserna och ersätts av de nya namngivna användarlicenserna eller SDL, detta för att undvika att programmet en dag slutar fungera.

Information om hur av- och ominstallation sker för namngivna användarlicenser finner du här. Information om hur av- och ominstallation sker för SDL (licenser för delade enheter ex. datorsalsdatorer) finner du här.

Information om Adobe samt priser för Adobe CC finner du här.