Vid förnyelsen av vårt Adobe VIP avtal visade det sig att Adobe har höjt priserna kraftigt. I samband med detta påbörjades ett arbete för att se över alternativa produkter till Adobe. Affinity har i dag produkter som kan ersätta Adobe Photoshop, Illustrator, och InDesign till en bråkdel av kostnaden av det vi i dag betalar till Adobe.

En enkätundersökning genomfördes nyligen i syfte att se över behovet av alternativa produkter. Svarsfrekvensen var hög och det finns många medarbetare, som idag har Photoshop, Illustrator, och InDesign, som är villiga att utvärdera Affinitys produkter.

Syftet med utvärderingen är att säkerställa att Affinitys produkter överensstämmer med de behov de skilda medarbetarna har. För att kunna avgöra detta har de som svarat på enkäten fått möjlighet att testa Affinitys produkter.

Affinity kommer inte att ersätta Adobe fullt ut, utan kommer att finnas som ett billigare alternativ för de medarbetare som det passar för.

Svarade du inte på enkäten, men ändå vill vara med att testa och utvärdera Affinity kan du maila Licensfunktionen.

Mer information kommer när utvärderingsarbetet är klart.