En bugg i version 2.3 av ArcGIS Pro har upptäckts vilken har gjort att funktionen borrowing/låna (utcheckning av licens från licensservern för att kunna använda ArcGIS Pro utan nätverk) inte har fungerat.

Detta är nu åtgärdat genom att licensservern har uppgraderats till version 2.4.

För att borrowing/låna funktionen ska fungera fullt ut, krävs att användaren avinstallerar tidigare version och uppgraderar ArcGIS Pro till version 24.

För datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten görs beställning av uppgradering här.

För datorer ej anslutna till Arbetsplatstjänsten finns installationsmedia tillgängligt på download.su.se/dsa.