Nu är det snart möjligt för e-handel för programvarulicenser för alla behöriga beställare på universitetet.
Ansvaret för hantering av institutionernas/avdelningarnas programvarulicenser ligger på licensansvariga/DSA:er, och för att säkerställa att dessa fortsättningsvis ska ha kontroll över inköp av programvara är det viktigt att inköpen sker på rätt sätt.

Beställningsrutinen ser ut såhär:

  1. Slutanvändaren meddelar sitt inköpsbehov till institutionens/motsvarandes licensansvarige/DSA.
  2. Licensansvarig/DSA lägger beställning via e-handelsportalen i Raindance

Det är mycket viktigt att alla beställningar går via licensansvarig/DSA. Detta för att undvika onödiga kostnader och fellicensiering. 

Bakgrund

Den 1 maj 2020 trädde det nya licenspartneravtalet i kraft. Upphandlingen av ny licenspartner ställde krav på e-handel och enligt avtalet ska e-handel påbörjas 6 månader efter avtalsstart, dvs senast 2020-11-01.

Har du några frågor om programvarulicenser är du välkommen att kontakta Helpdesk
Har du frågor om e-handelsportalen är du välkommen att kontakta Ekonomiavdelningen