Den förändrade licensmodellen går i korthet ut på att enhetslicenserna försvinner, och SU tvingas migrera befintliga enhetslicenser till namngivna användarlicenser samt licenser för delade enheter (s.k. SDL). Här hittar du information som är viktig att känna till inför denna migrering.

Anvisning för molntjänster

I och med att namngivna användarlicenser är en molntjänst, är institutionen/motsvarande ansvarig för att följa de anvisningar som finns gällande molntjänster. Information om detta har skickats via Universitetets ledningsinformation till prefekter och andra chefer den 20 maj.

Licenser för delade enheter (ex. datorsalar)

För datorer som har flera användare, exempelvis datorsalsdatorer, kommer en ny licensform för delade enheter att lanseras: SDL (Share Device License).

Ominstallation krävs

Migreringen kommer att innebära att samtliga nuvarande installationer av Adobe CC kommer att behöva ominstalleras. Mer information om hur detta kommer att genomföras, för datorer anslutna och inte anslutna till Arbetsplatstjänsten, kommer senare.

Avstämning

Precis som tidigare kommer vi att genomföra en årlig avstämning. Under avstämningen kommer ni att kunna uppge vilka användare som ska fortsätta använda Adobe CC namngivna användarlicenser. Avstämningen kommer att skickas ut till licensansvariga någon gång i mitten av augusti. Avstämningen ska vara genomförd, och inskickad till Licensfunktionen senast 5 september.

Köpstopp

För att undvika att enhetslicenser köps in under migreringen och som sedan behöver förnyas separat, kommer ett köpstopp att införas. Köpstoppet kommer att pågå från och med den 28 augusti fram till dess att migreringen är klar.

Migreringsstart

Något startdatum för själva migreringen är ännu inte satt, men troligtvis kommer den att påbörjas så fort avstämningen är klar. När vi väl sätter igång migreringen kommer vi att ha 30 dagar på oss att slutföra detta, bl. a. ska all ominstallation från enhetslicenser till namngivna användarlicenser samt SDL ha genomförts. Migreringen behöver vara genomförd senast den 31 oktober.

Priser - namngivna användarlicenser och SDL

Det kommer att ske en prisökning i och med att vi går över till namngivna användarlicenser. Exempelvis kommer Adobe CC for Teams att kosta ca 2530:-/st/år (kostar idag 1985:-/st/år). Den nya SDL kommer att kosta ca 1985:-/st/år. Det kommer även att ske en prisökning för de enskilda applikationerna (som exempelvis Photoshop CC, Indesign CC, Illustrator CC). Observera att priserna är baserade på prislistan för maj månad och kan komma att ändras.

Övrigt

Vi kommer efter sommaren att kommunicera ut mer teknisk information, som exempelvis kring inloggning via universitetskonto SSO.

När vi har satt samtliga datum för migreringen, kommer även detta att kommuniceras ut. Det kommer där att framgå mer tydligt vem som gör vad under förberedelserna samt under själva migreringen.

Efter migreringen kommer namngivna användarlicenser och delade enhetslicenser beställas på samma sätt som idag, d.v.s. via Licensfunktionen.

Vid frågor var vänlig lägg ett ärende till Helpdesk via Serviceportalen.