Under 2019 kommer det att ske en hel del förändringar kring Adobe CC. I ett första steg mot denna förändring är att Adobe kommer att höja priset för de nuvarande licenserna (detta kommer att ske redan under december månad). Den stora förändringen som kommer under 2019 är att de ”device-licenser”, som vi har idag, kommer att försvinna. Vi kommer dock att kunna fortsätta köra på dessa under resterande del av avtalsperioden (t.o.m. 2019-10-01). Därefter kommer vi att behöva migrera över till en ny licens/avtalsform. Just nu pågår ett arbete med att samla in information och i början av nästa år kommer vi att arbeta fram en plan för den migrering som behöver göras. Mer information kommer vartefter vi vet mer.