Förnyelsen av SAS och JMP är nu klar. Vi kommer innan årskiftet att migrera över till en ny teknologi av SAS (SAS Viya), och av denna anledning är avtalet för SAS endast ett halvår med årsdag 30 november 2019. Avtalet för JMP är oförändrat och nästa årsdag är den 31 maj 2020.

Gällande migreringen av SAS till SAS Viya kommer vi att gå ut med mer information efter sommaren om hur detta ska genomföras.

För datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten uppdateras programmen centralt från IT-avdelningen. För datorer ej anslutna till Arbetsplatsten finns de nya SID-filerna för SAS och JMP är nu tillgängliga på download.su.se.