Mathematica site licens förnyades den 2018-10-28 och gäller t.o.m. 2019-10-29.

IT-avdelningen genomför förnyelsen på den licensserver som finns för både datorer som är och som inte är anslutna till Arbetsplatstjänsten. Vid aktivering av Mathematica, lokalt på en användares dator som inte är ansluten till Arbetsplatstjänsten, sker uppdateringen av licensen automatiskt.