Den pågående ramavtalsupphandlingen gällande SPSS har blivit ytterligare försenad. Tyvärr ligger denna upphandling utanför vår kontroll, men vi har nu fått tillfälliga koder i väntan på att ramavtalsupphandlingen är klar.

De tillfälliga koderna är giltiga från nu fram till den 31 december. För datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten uppdateras SPSS centralt från IT-avdelningen. För datorer ej anslutna till Arbetsplatstjänsten finns de tillfälliga aktiveringskoderna tillgängliga på download.su.se/dsa.

En ny nyhet kommer att publiceras när det nya ramavtalet finns på plats och de nya aktiveringskoderna finns tillgängliga.