Om du har fått en faktura på förnyelse av dina Adobelicenser, kontrollera så att priserna på fakturan överensstämmer med de VIP-priser som gäller för universitetet. Priserna hittar du här.
Om priserna på fakturan avviker från VIP-priserna, vänligen kontakta Licensfunktionen via mejl. Glöm inte bifoga fakturaunderlaget.
Har du behov av att returnera någon licens som fakturerats,  går detta att göra inom 30 dagar från fakturadatum. Tyvärr har licensfunktionen ingen möjlighet att kontrollera fakturautskicket då det helt och hållet styrs från vår leverantör Dustin.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta licensfunktionen via mejl.