Observera! De befintliga enhetslicenserna kommer sluta fungera den 22 december, och installation av det nya SDL-paketet bör därför ske innan jul. Vi ber om ursäkt för kort framförhållning som beror på de utmaningar som migreringsprojektet har stött på under tidens gång. 

Befintliga installationer av Adobe CC ska avinstalleras innan det nya paketet för SDL installeras. Generellt sker avinstallation på samma sätt som tidigare för Windows och Mac. Information för Mac finner du här.

För datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten kommer installation av SDL att ske centralt av IT-avdelningen efter överenskommelse med berörd licensansvarig på institutionen. För datorer ej anslutna till Arbetsplatstjänsten finns installationsfiler tillgängliga på download.su.se/dsa.

Vid inloggning på SDL ska ett Adobe ID användas till skillnad från en namngiven användarlicens som kräver SSO (@su.se-adress).

Synkronisering till molnet:
Synkroniseringen till molnet är avstängd i paketeringen av SDL. Data som ska sparas måste därför sparas till exempelvis hemkatalogen, Box, extern hårddisk, eller OneDrive för studenter. För frågor eller om behov finns av synkronisering till molnet vänligen kontakta Helpdesk via Serviceportalen. Om behovet av synkronisering till molnet visar sig vara stort kommer en ny utvärdering göras kring de befintliga SDL paketen.