Microsoft förändrade sin hantering av Microsoft Home Use Program (HUP) för en tid sedan. Detta har ställt till en del problem vilket har resulterat i att det inte har gått att ansöka om HUP. Vi har under en lång tid haft kontakt med Microsoft support för att komma till rätta med problemen, men utan framgång. Då detta arbete med att finna en lösning har haft negativ påverkan i vårt arbete att stödja våra medarbetare i deras arbete har vi nu kommit till en punkt där beslut har tagits om att ta bort HUP som erbjudande.

Microsoft Work at Home (WAH) påverkas inte av detta, utan finns fortfarande tillgänglig.

Information om programvaror som erbjuds för privatägda datorer finner du här.

För att ansöka om WAH använder du dig av formuläret du finner här.