Observera att detta endast gäller namngivna användarlicenser. Avvakta därför med SDL!

Nu kan arbetet med av- och ominstallation påbörjas för licenser som ska bli namngivna användarlicenser. Detta gäller såväl dig som är ansluten och ej ansluten till Arbetsplatstjänsten. Nedan följer en beskrivning över de två steg som ska genomföras.

Steg 1 - Avinstallation:

Först måste en avinstallation av befintliga Adobe CC produkter genomföras. Detta är något som du som användaren själv genomför. Instruktioner för avinstallation för Mac finns för dig som användare här, och för dig som licensansvarig finns instruktionerna här. Det är viktigt att du tar del av detta innan avinstallation sker. Samma instruktion gäller i stora drag även för Windows. Det är ingen skillnad i hur avinstallationsprocessen tidigare har fungerat.

Har du frågor kring avinstallation kan du kontakta Helpdesk via Serviceportalen

Steg 2 - Installation:

Viktigt! Privat Adobe ID ska inte användas, inte heller ett befintligt privat Adobe ID!

Inloggning för Creative Cloud 2019 sker via SSO, dvs användaren ska använda sin @su.se adress. Instruktioner för installation finns för dig som användare finns här, och för dig som licensansvarig finns instruktionerna här. Ta del av 
AdobeCreativeCloud2019Federeradinloggning.pdf innan du går vidare med installationen av ”CCD App 2019”.

Samma instruktion gäller i stora drag även för Windows.

Har du frågor kring installation kan du kontakta Helpdesk via Serviceportalen.


För Arbetsplatstjänsten gäller följande:

Som användare har du tillgång till den nya installationsfilen ”CCD App 2019” via Software Center (Windows) respektive Self Service (Mac), och du genomför själv installationen.

Installationsvideo för Mac finns tillgänglig via ”Bookmarks” i Self Service, och denna fungerar även i stora drag för Windows och går att ladda ner, för dig som användare, här

Viktigt! När du kommer till steget för inloggning måste du använda din @su.se adress då inloggning sker via SSO. Adobe ID får inte användas!


För de som inte är anslutna till Arbetsplatstjänsten gäller följande:

Kontakta licensansvarig på din institution för tillgång till det nya installationspaketet som finns här.

Viktigt! Använd inte filerna för SDL!

Det nya paketet innehåller hela Adobe CC sviten, men du kan endast installera den programvaran du har licens för i Adobe dashboard under installationsprocessen. Instruktioner för installation finns för dig som användare finns här. En installationsvideo finns också tillgänlig här. Ta del av nedan dokument innan du går vidare med installationen av ”CCD App 2019”:

  • AdobeCreativeCloud2019Federeradinloggning.pdf
  • AdobeCreativeCloud2019NamedUserLicenseEjSUA.pdf

Då det finns många olika typer av Adobe CC med olika versioner installerade, har vi inte haft möjlighet att testa alla typer av scenarion som kan uppstå vid av- och ominstallation. Detta innebär att vi inte har haft alla förutsättningar för att utesluta eventuella problem som kan uppstå. Vi ber om förståelse för detta. Har du frågor kring av- och ominstallationen vänligen kontakta Helpdesk via Serviceportalen (rekommenderas på grund av hög arbetsbelastning hos Licensfunktionen). Det går även att kontakta Licensfunktionen via e-post här.