På grund av tidigare utskickad licensfil, med ett felaktigt antal aktiveringar, från Siemens (leverantören av Solid Edge) finns nu en ny licensfil för aktivering av Solid Edge tillgänglig på download.su.se/dsa.

Detta har även inneburit att avtalsperioden för Solid Edge har förändrats, och den nya licensfilen är nu giltig mellan
2019-07-24 -- 2020-07-23.