Version 2018b av MatLab har lanserats. För datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten kan du beställa uppgradering av MatLab via formuläret Begäran om uppgradering av hyrlicens. För datorer som inte är anslutna till Arbetsplatstjänsten kommer installationsfiler att finnas tillgängliga på download.su.se under vecka 46.