Mathworks har nu lanserat version 2019b av MatLab. För release notes, se här.

I och med version 2019b stöds också följande operativsystemsversioner:

  • Ubuntu 19.04
  • Debian 10
  • Red Hat Enterprise Linux 8

Operativssystemsversioner som inte längre stöds av 2019b:

  • MacOS Sierra (10.12)
  • Ubuntu 14.04 LTS

Kommande ändringar:

Red Hat Enterprise Linux 6: Kommer ej att stödjas fr.o.m. version 2020b.

 

Beställning av uppgradering, för datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten, sker via Serviceportalen. För att komma till formuläret, klicka här.

För uppgradering, av datorer ej anslutna till Arbetsplatstjänsten, finns installationsmedia på download.su.se/dsa.