Nu finns SPSS 26 tillgänglig för Windows, Mac, och Linux. Det är en stark rekommendation att uppgradera redan befintliga och registrerade installationer till denna version, då vi efter förnyelsen av avtalet endast kommer att få ett begränsat antal nycklar för version 25 och 24. De nuvarande nycklarna fungerar t.o.m. 31 augusti (med ytterligare 30 dagars grace period).

Observera att version 23 inte längre supporteras av IBM. En version som inte supporteras av leverantören kan komma att skapa IT-säkerhetshål då leverantören inte längre distribuerar några uppdateringar.

Uppgradering av SPSS till version 26, för datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten, sker centralt. För beställning av uppgradering, klicka här. För datorer ej anslutna till Arbetsplatstjänsten genomförs uppgraderingen lokalt av institutionen. Installationsfiler och aktiveringsnycklar finns här.