Stata 16 har lanserats och de användare som tidigare har beställt Stata, och har en av IT-avdelningen registrerad installation, har möjlighet att uppgradera till Stata 16 utan tillkommande kostnad. För mer information om vad som ingår i Stata 16 se här.

P.g.a. semestrar kommer version 16 att göras tillgänglig i mitten av augusti.

En ny nyhet kommer att publiceras då den nya versionen finns att tillgå.