Vårt licenspartneravtal vi har via Uppsala Universitet löper ut den sista april, och SU har fattat beslut om att upphandla ett eget ramavtal för licenspartner. Inköps- och upphandlingssektionen har annonserat en ny upphandling för ramavtal för Licenspartner.

Detta innebär att Uppsalaservern, som i dag används för bl. a. inköp av programvarulicenser, efter den sista april, inte längre kommer att användas. I upphandlingen, som nu pågår, ställs bl. a. krav på en beställningsportal från leverantören samt e-handel.
Under upphandlingstiden kommer vi löpande att publicera nyheter kring denna upphandling.

Vid frågor kring denna upphandling v.v. kontakta Inköps- och upphandlingssektionen via Serviceportalen