Det nuvarande licenspartneravtalet med Dustin, som vi har via Uppsala universitet, löper ut den sista april. Den 1 maj träder det nya licenspartneravtalet med Atea i kraft. Ett arbete med att ta fram en interimslösning, för tiden fram till dess att e-handelsimplementationen är klar, har nu tagits fram. Beställningsprocessen och beställningsmallen finns fr o m den 1 maj tillgänglig i Avtalskatalogen som du finner här.