Ett nytt ramavtal för SPSS håller på att tecknas. Det betyder att de nya aktiveringskoderna kommer att distribueras i samband med att det nya avtalet är klart. Vår bedömning är att dessa aktiveringskoder kommer att distribueras efter att vårt nuvarande avtal upphör den 30/8-2019.

Detta kommer dock inte att påverka användningen av SPSS då vi har en 30 dagars s.k. grace period på de nuvarande aktiveringskoderna. Detta innebär att programmet kommer att ha full funktionalitet hela september månad. Det som händer är att när SPSS startas kommer ett meddelande upp om att aktiveringskoden behöver förnyas. Detta meddelande kan användaren bortse ifrån.

En ny nyhet kommer att publiceras när det nya avtalet är tecknat, och de nya aktiveringskoderna finns tillgängliga.